Watervoorziening en pompinstallaties

Watervoorziening en pompinstallaties 

Uw beregeningsinstallatie moet uiteraard van water worden voorzien. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk:

U kunt voor een beregeningsinstallatie uw waterleiding gebruiken, maar als uw tuin aan of in de buurt van oppervlaktewater ligt, kunt u ook hier gebruik van maken.

In de meeste gevallen zal er een bron worden gespoten of geboord, zodat u gebruik kunt maken van eigen grondwater.

Waterbron

Een bron is een gat in de grond met daarin een filterbuis. De diameter en de diepte hiervan hangt af van de kwaliteit van het grondwater, het grondwaterpeil en de hoeveelheid water die nodig is. Door middel van een pomp zal het water daarna naar de leidingen in de tuin worden geleid.

Pomp

De pomp kan bovengronds in bijvoorbeeld een schuur of garage geplaatst worden, maar ook ondergronds in de bron.

Het soort pomp die u nodig heeft hangt af van de hoeveelheid water die moet worden geleid, het soort watervoorziening en de benodigde druk._AN_5353

Ook bij de keuze van de watervoorziening en de pomp, kan Pronk Beregening B.V. u adviseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor het adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van beregeningsinstallaties.