Waterbehandeling

Voor ontijzering grondwater & bescherming beregeningsinstallatie

Alleen het beste water voor je tuin toch? Grondwater uit een bron kan echter een te hoge hoeveelheid ijzer bevatten. Hierdoor kan roestuitslag ontstaan op straatwerk, tegels, muren en beplanting. Teveel ijzer in het water is ook niet goed voor de beregeningsinstallatie, want leidingen kunnen hierdoor verstopt raken. Met een ontijzeringsinstallatie voorkom je verstoppingen en behoud je een optimale werking van de beregeningsinstallatie.  

Waterbehandeling levert:

Waterbehandeling soms aan te raden

Een ontijzeringsinstallatie maakt waterbehandeling mogelijk. De installatie filtert het ijzer uit grondwater, zodat het water geschikt wordt om door de leidingen van de beregeningsinstallatie gepompt te worden. Roestuitslag is hiermee verleden tijd.

Analyse van het grondwater

Om te onderzoeken of waterbehandeling nodig is wordt het grondwater, na aanleg van de bron, geanalyseerd op de ijzerwaarde. Op basis van de uitslag en het type pomp adviseren wij vervolgens welke ontijzeringsinstallatie wenselijk is.

Werking ontijzeringsinstallatie

De installatie is opgebouwd uit drie belangrijke onderdelen:

  • harskern
  • zoutreservoir
  • besturingscomputer

 

De installatie wordt achter de perszijde van de pomp tussen het leidingwerk geplaatst. Het vers opgepompte grondwater loopt dan eerst de harskern in. Dit is als het ware een fles en in de harskern blijven de ijzerdeeltjes aan de hars kleven. Het behandelde water verlaat de harskern en kan gebruikt worden voor beregening. Het zoutreservoir heeft ook een belangrijke rol. In dit reservoir wordt zout water aangemaakt. Dit zoute water wordt als spoelwater gebruikt in de harskern, zodat alle gefilterde deeltjes weer loslaten van de hars. Deze deeltjes worden afgevoerd naar het riool.

Onderhoud ontijzeringsinstallatie

Goed onderhoud is van belang voor een optimale werking van de ontijzeringsinstallatie en het beregeningssysteem. Wij verzorgen dit periodiek onderhoud graag. Tijdens het onderhoud controleren we de complete installatie en bekijken we onder andere of alle af- en instellingen nog juist zijn.

Pronk waterbehandeling voor:

Altijd een maatwerkoplossing!

Contact

Pronk Beregening
Riezebosweg 13
8171 MG Vaassen
KvKnummer: 69089140
BTWnummer: 857727746