Sportveldberegening

Goede sportveldberegening is topsport!

Om wat voor speelveld het ook gaat; het draait om het neerzetten van een topprestatie. Dat wordt mogelijk gemaakt door een sportveld dat in uitstekende conditie is. Door sportveldberegening. Maar sportveldberegening biedt meer voordelen. Pronk beregening beschikt over alle kennis voor de beste sportveldberegening.

Beregening sportvelden altijd noodzakelijk

Sportvelden hebben aandacht nodig om mooi te blijven. En een strakke groene mat ziet er niet alleen verzorgder uit, het speelt ook fijner. Om speelvelden in opperste conditie te houden is sportveldberegening noodzakelijk. Zonder installatie ontstaan gele of zelfs kale plekken in het gras. Maar ook kunstgrasvelden moeten regelmatig beregend worden.

Herstel van het veld kost doorgaans veel tijd en geld. Een goed herstel is bijna niet mogelijk als het speelveld meerdere keren per week gebruikt wordt. Daarnaast is een goed beregend veld beter voor de veiligheid van spelers; blessures worden voorkomen. 

Sportveldberegening voor:

“Een goed ingestelde sportveldberegening zorgt ervoor dat uw speelveld(en) mooi groen en veerkrachtig blijven”.

Wat is sportveldberegening?

Bij sportveldberegening zijn verschillende systemen mogelijk. Wij werken met een ondergronds leidingnetwerk en voeding vanuit een grondwaterbron. Door pop-up sproeiers worden de velden besproeid. Hierbij zijn niet alleen de hoeveelheid sproeiers is van belang, maar ook een juiste verdeling van het water over het veld. Na besproeiing verdwijnen de sproeiers weer in de grond. En wellicht overbodig, maar ze vormen nooit een belemmering op of rondom het veld.

Altijd een beregeningsplan

Want hoewel de afmetingen van een voetbalveld hetzelfde zijn, zijn de behoeften vaak verschillend. Zo heeft een schaduwrijkveld tussen begroeiing andere bewateringsbehoeften, dan een sportveld dat pal in de zon ligt. Daarom maken wij altijd eerst een beregeningsplan. Dat doen we voor nieuw aan te leggen sportvelden, maar ook voor bestaande sportvelden. En we gaan altijd zo te werk dat we geen schade toebrengen aan het veld.

Aanleg & onderhoud sportveldberegening

De leidingen van duurzaam polyethyleen en pvc worden onder de grond aangelegd. Dat doen bijvoorbeeld met een bodemraket of leidingtrekker. Polyethyleen en pvc gaan jaren mee en zijn veilig voor de bodem. Uiteraard is goed onderhoud wel belangrijk voor behoud van het leidingwerk. Ook dat verzorgt Pronk. Om bevriezing van de leidingen te voorkomen wordt de installatie aan het begin van de winter afgesloten, maar niet voordat het leidingwerk eerst goed is drooggeblazen. In het voorjaar wordt de sportveldberegening weer gestart. Voor het eerste gebruik worden de werking en afstelling uitvoerig gecontroleerd en eventuele aandachtspunten gemeld.

Pronk sportveld beregening voor:

Altijd een maatwerkoplossing voor de beregening van uw sportveld(en)!

Contact

Pronk Beregening
Riezebosweg 13
8171 MG Vaassen

Direct contact over Sportveldberegening