Besturing

Een beregeningsinstallatie kan handmatig worden bediend, maar u kunt ook kiezen voor automatische besturing.

Bij handmatige besturing zal de pomp en de installatie met de hand moeten worden bediend. Bij een automatische beregeningsinstallatie wordt er een computer geïnstalleerd.

_AN_5316

Op deze computer wordt de dag en tijd ingesteld waarop de installatie moet beregenen, zodat uw tuin automatisch zal worden beregend. Tevens kan er een automatische regensensor worden geplaatst, deze zorgt ervoor dat bij voldoende natuurlijke neerslag de computer zal worden uitgeschakeld.

Deze automatisch besturing kan ook op een bestaand sproeisysteem worden toegepast, dus u kunt uw installatie ook moderniseren.

Pronk Beregening B.V. kan u hierin uiteraard adviseren.

Voor het adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van beregeningsinstallaties.